Bevruchtingsstation Vlieland

U kunt met behulp van het Bevruchtingsstation Vlieland uw eigen gekweekte koninginnen op Vlieland laten bevruchten. Ter beschikking staan darrenvolken geselecteerd uit het Beebreed bestand. Voor meer informatie over het gebruikte teeltmateriaal, zie de website van Beebreed.

Programma 2024

Periode 1

- Aanvoer van de kastjes zondag 9 juni van 09.00 tot 13.00 uur (aanleveradres: Jumper de Diersuper, Fahrenheitstraat 5, 8861 NH Harlingen)

- Afhalen van de kastjes zondag 23 juni vanaf 09.00 tot 13.00 uur (afhaaladres Van der Kolk Witmarsum)

Periode 2

- Aanvoer van de kastjes zondag 23 juni van 09.00 tot 13.00 uur (aanleveradres Van der Kolk Witmarsum)

- Afhalen van de kastjes zondag 7 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur (afhaaladres Van der Kolk Witmarsum)

 

Regels aanleveren EWK kastjes

Alle kastjes moeten onbebroede raat bezitten i.v.m. mogelijke verspreiding van ziekten. De kastjes moeten éénraats (EWK-standaard) zijn en zich in goede staat van onderhoud bevinden .

De aangeboden kastjes moeten darrenvrij worden aangeleverd. Kastjes met darren worden niet toegelaten. Voor de éénraatskastjes, standaard afmeting 240 x 58 x 240 mm (buitenmaat) zijn op het station schuthuisjes aanwezig.

De kastjes moeten duidelijk voorzien zijn van een bestelnummer, naam en telefoonnummer. Plaats dit bestelnummer op de EWK met een sticker of een stuk (schilders)tape. Niet op het glas plakken. Namen van voorgaande jaren afplakken zodat duidelijk zichtbaar is van welke imker de eenraats-kastjes zijn.

Een dringende aanbeveling is om bevruchtingskastjes van jonge werksters te voorzien en met koninginnen van tenminste 6 dagen oud aan te leveren.

U kunt met behulp van het Bevruchtingsstation Vlieland uw eigen gekweekte koninginnen, van het beste volk nageteeld, raszuiver laten bevruchten. Zo staat u zelf aan de basis van de kwaliteit (en zachtaardigheid) van uw bijenstand.

De vergoedingen

De vergoeding per EWK bedraagt € 8,50.

Aanmelden en voorwaarden

Aanmelden kan vanaf 3 januari 19.00 uur tot 1 juni 2024 voor zover er plaatsruimte is. Per imker kunnen jaarlijks maximaal 6 bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Deze maatregel is genomen om zoveel mogelijk imkers te kunnen laten deelnemen. Klik hier voor aanmelding en betaling via de website. Opgaven worden in volgorde van binnenkomst genoteerd en "vol is vol".

Regelmatig komt het voor dat imkers zich wel aanmelden, maar bij de aanvoer van de kastjes niet komen opdagen. Dat is vooral vervelend voor de imkers die niet mee konden doen, omdat het maximale aantal kastjes was bereikt. Immers "vol is vol". Meldt u daarom af als u besluit toch niet deel te nemen. Bij tijdig afmelden, minimaal 4 dagen voor de inleverdatum, wordt het gestorte bedrag onder aftrek van € 5 administratiekosten teruggestort. Bij niet tijdige afmelding vindt er geen terugbetaling van het gestorte bedrag plaats. Dat geldt ook als bij aanvoer blijkt dat de kastjes niet aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Door de deelname verplicht de inzender zich het aantal bevruchte koninginnen terug te melden.

Downloads en formulieren

Download hier de brochure met handleiding van het Bevruchtingsstation Vlieland. En hier vind je het Tijdschema voor teelt en EWK's.

Bent u een organisator of eventueel vereniging voor het gezamenlijk wegbrengen/ophalen van de transportkisten? Gelieve dan het formulier aanvoer EWK's te gebruiken bij het aanleveren van de transportkisten met EWK's. U kunt dit excelbestand hier downloaden.

Download hier uw teeltkaart. Deze teeltkaart kunt u gebruiken voor het transport naar het Bevruchtingsstation Vlieland. Het formaat is geschikt om de kaart te bevestigen op een EWK.

Aanleveradres op 9 juni volgt nog. Breng- en afhaaladres op 23 juni en 7 juli 2024: Van der Kolk, Rijpenderlaan 6 8748 CW te Witmarsum. Deze weg is gelegen langs de Harlingervaart. Het perceel is ontsloten door een hoge houten brug. Naast het huis bevindt zich een molen. 

Contactpersoon:

Bennie van Buizen, Beheer Vlieland

Telefoon mobiel 06 2522 6650

E-mail: beheervlieland@schiercarnica.nl

Planning 2024 voor de imker. Klik hier voor een actueel tijdschema

Periode Overlarven

Kastjes

bevolken

Kastjes

aanleveren

Kastjes

afhalen

1 22.05.2024 04.06.2024 09.06.2024 adres 1e periode

23.06.2024 Van der Kolk Witmarsum

2 05.06.2024 13.06.2024 23.06.2024 07.07.2024 Van der Kolk Witmarsum