Nieuws

Teelt seizoen 2022 16 december 2021

Teeltstation schiermonnikoog
Eerst een korte terugblik op het teeltseizoen 2021. Door de coronamaatregelen moesten we wederom besluiten voor een beperkte teelt in 2021. Zodoende konden 1-2 vrijwilligers per teeltperiode de benodigde werkzaamheden uitvoeren. De teelt is goed verlopen met 88% bevruchtingssucces (104 bevruchte moeren) en konden we aan onze verplichtigen voldoen.

Vanaf 3 januari 2022 15.00 uur kunnen er moeren besteld worden voor € 50 per stuk. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Verder is het mogelijk onbevruchte moeren te bestellen voor €18,50 per stuk. Ga voor bestellen naar moeren bestellen.

Bevruchtingstation Vlieland
In 2021 kon de normale aanvoer van EWK's naar Vlieland doorgaan, waarbij rekening is gehouden met de coronamaatregelen. Het bevruchtingsresultaat was 69% voor periode 1 en 60% voor periode 2. Daar is nog ruimte voor verbetering. In het voorjaar van 2022 komt er een uitgebreide handleiding voor het inrichten en de verdere behandeling van de EWK's. In 2022 kunnen er weer 2 x 300 EWK's worden aangemeld. De darrenvolken op Vlieland zijn voorzien van nieuwe Beebreed moeren.

Vanaf 3 januari 2022 15.00 uur tot uiterlijk 1 juni 2022 kunnen er weer bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Let er wel op dat als het maximum aantal bevruchtingsvolkjes is bereikt de aanmelding sluit. Voor informatie en bestellen zie info bevruchtingsstation Vlieland.

Invoer moer met ondersteuning van VCI (4 april 2021)

Door samenwerking tussen de Stichting Station voor Carnicateelt op Schiermonnikoog (SSvC) en de landelijke Vereniging van CarnicaImkers (VCI) is het eenvoudig voor imkers om over te gaan op- of weer terug te keren tot - het imkeren met zuiver Carnica. Hoe dat in zijn werk gaat? lees hier verder.

Teelt seizoen 2021 (1 januari 2021)

Teeltstation schiermonnikoog
2020 was een bewogen jaar. Eerst hebben we in maart moeten besluiten om de teelt van 2020 niet door te laten gaan. Later bleek dat overnachten op Schier toch mogelijk was en we nog een beperkte teelt konden uitvoeren. Hiermee konden we aan onze verplichtingen, aangaande de moeren die voor maart besteld waren, voldoen.

Hoewel in 2021 gevaccineerd gaat worden is het nog onzeker hoe en in welke mate een versoepeling van de corona maatregelen verder uitpakt. We rekenen daarom met twee senario's een beperkte teelt als er nog strikte maatregelen zijn en een normale teelt zonder beperkingen.Bij een beperkte teelt zullen we ca. 80 bevruchte moeren kunnen leveren, bij een volledige teelt zullen dat er we ca. 160 zijn. Daarnaast kunnen tussen de 50 en 100 onbevruchte moeren worden geleverd. Zie verder de nieuwsbrief die naar de afnemers van moeren is verzonden.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen er moeren besteld worden voor € 50 per stuk. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Verder is het mogelijk onbevruchte moeren te bestellen voor €18,50 per stuk. Ga voor bestellen naar bestellen moeren.

Bevruchtingstation Vlieland
Vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 1 juni 2021 kunnen er weer bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Let er wel op dat als het maximum aantal bevruchtingsvolkjes is bereikt de aanmelding sluit. Voor informatie zie info bevruchtingsstation Vlieland.

 

Coronaprotocol bevruchtingsstation Vlieland (25 mei 2020)

Binnenkort is het zover en worden de bevruchtingskastjes voor de 1e periode aangeleverd. Voor het aanvoeren en afhalen van de bevruchtingskastjes gelden een aantal regels vanwege de coronacrisis. Het protocol kunt u hier downloaden.

De gevolgen van het coronavirus voor de teelt op Schiermonnikoog en het bevruchtingsstation Vlieland (24 maart 2020)

Het coronavirus houdt een ieder bezig. Zo ook de Stichting Station voor Carnicateelt. Het bestuur heeft de afgelopen dagen druk overleg gevoerd en is daarbij tot de volgende conclusie gekomen.

Teelt op Schiermonnikoog
Alhoewel de moerenoogst pas op 13 juli zou plaatsvinden, wat nog ver weg lijkt, starten de voorbereidingen al in de laatste helft van april. Gezien de ontwikkelingen van de coronacrisis en door de overheid opgelegde maatregelen, kan in de tweede helft van april geen start worden gemaakt met de reguliere teelt. Zeker ook gezien het feit dat de meeste vrijwilligers toch in de risicogroep van ouderen vallen. Met pijn in het imkerhart hebben we moeten beslissen om niet met de geplande teelt te starten. Imkers die één of meerdere moeren hebben besteld krijgen daar apart nog nader bericht over.

Bevruchtingsstation Vlieland
Voor het bevruchtingsstation Vlieland ligt de situatie iets anders. De eerste aanvoer van kastjes vindt op 7 juni 2020 plaatst. Dat is vanaf nu 11 weken. Wat betreft de tijd ligt dat wat verder weg en er zijn minder mensen gelijktijdig bij betrokken. In principe kan de aanvoer van kastjes doorgaan, omdat rekening kan worden gehouden met de maatregelen van de overheid zoals die nu zijn opgelegd.

We vragen nu alvast aan degenen die moertjes hebben aangemeld, te proberen zoveel mogelijk het afleveren en afhalen van de EWK-tjes te combineren, daarbij rekening houdend met de maatregelen van de overheid. Dit om te bewerkstelligen dat zo weinig mogelijk gereisd wordt en geen filevorming optreedt bij Witmarsum. Wij volgen de ontwikkelingen en de maatregelen van de overheid op de voet en zullen u op de hoogte houden.

Schiermoeren seizoen 2020 (1 januari 2020)

In 2019 zijn we druk bezig geweest de Schierpopulatie weer verder op peil te brengen tot ongeveer 30 goede volken. Het blijft spannend hoe de volken uit de winter komen. Daarnaast hebben we in 2019 zeer succesvol kunnen telen met een beperkt aantal pleegvolken. Alle imkers die al vroeg in 2018, het jaar dat we niet konden telen door het grote verlies aan volken, besteld en betaald hadden en de imkers die volken met zuivere Schiercarnica’s ter beschikking hebben gesteld, hebben in 2019 bevruchte moeren ontvangen. We hebben besloten om in 2020 maximaal 150 bevruchte moeren te leveren (in 2017 waren dat 250 bevruchte moeren), om niet te veel van de volken te vergen. Vanaf nu kunnen er moeren besteld worden voor € 45 per stuk. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Verder is het mogelijk onbevruchte moeren te bestellen voor €17,50 per stuk. Ga voor bestellen naar bestellen moeren.

Bevruchtingsstation Vlieland seizoen 2020 (1 januari 2020)

Vanaf nu tot uiterlijk 1 juni 2020 kunnen er weer bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Let er wel op dat als het maximum aantal bevruchtingsvolkjes is bereikt de aanmelding sluit. Voor informatie zie info bevruchtingsstation Vlieland

Schiermoeren seizoen 2019 (1 januari 2019)

In 2018 zijn we druk bezig geweest de Schierpopulatie weer op peil te brengen. Dankzij de medewerking van verschillende imkers die over zuivere Schiermoeren beschikten, zijn we erin geslaagd weer een deel van de populatie op te bouwen. De populatie is echter nog niet zover dat we veel bevruchte moeren kunnen kweken. De bevruchte moeren die we in 2019 hopen te gaan leveren zijn met name bestemd voor imkers die hebben meegewerkt aan de opbouw van de populatie en nog openstaande bestellingen van vorige jaren. Wel is het mogelijk onbevruchte moeren te bestellen voor €15 per stuk. Ga hiervoor naar bestellen moeren.

Bevruchtingsstation Vlieland seizoen 2019 1 januari 2019

Vanaf nu tot uiterlijk 1 juni 2019 kunnen er weer bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Let er wel op dat als het maximum aantal bevruchtingsvolkjes is bereikt de aanmelding sluit. Voor informatie zie info bevruchtingsstation Vlieland.

Privacyverklaring (mei 2018)

In mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht geworden. Daar hebben wij als Stichting Station voor Carnicateelt ook mee te maken. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst voor het leveren van moeren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden tijdelijk bewaard. Voor verdere informatie zie onze privacyverklaring.

Schiermoeren seizoen 2018 (30 januari 2018)

Het bestuur van de Stichting Station voor Carnicateelt Schiermonnikoog heeft een moeilijke beslissing moeten nemen.

Bij de laatste inspectie in januari van dit jaar bleek dat er 15 van de 35 volken verloren zijn gegaan en dat er mogelijk nog meer volken zullen verdwijnen. De oorzaak ligt in de grote aantallen varroamijten en daarmee samenhangende virusinfecties. Hoewel de gebruikelijke bestrijding is uitgevoerd konden de varroamijten zich afgelopen jaar explosief vermenigvuldigen door aan koninginnenteelt gerelateerde factoren, zoals veel darrenbroed, geen broedonderbreking en het aftappen van werksters voor het vullen van de bevruchtingskastjes. Allemaal factoren die gunstig zijn voor de ontwikkeling van de varroamijt.

Dit jaar zullen we de teelt dus moeten overslaan om met de overgebleven volken de populatie weer op peil te brengen.

Zie verder informatie over bestellingen en alternatieven bijgaande brief.

Bevruchtingsstation Vlieland seizoen 2018 (05 februari 2018)

Helaas is het niet meer mogelijk zich aan te melden. Zowel de eerste periode als de tweede periode zijn al volgeboekt.

Koninginnenteeltdag 2017 (12 juni 2017)

Tijdens de koninginnenteeltdag 2017 georganiseerd door de NBV-koninginnenteelt-commissie heeft Marie José Duchateau een presentatie gegeven onder de titel "Invoeren van bevruchte moeren,wat wel en wat niet". Klik hier voor het bekijken van die presentatie.

Aanpassingen bevruchtingsstation Vlieland (29 november 2016)

In 2017 worden een aantal veranderingen doorgevoerd, die naar verwachting een positief effect zullen hebben op de bevruchtingsresultaten van de koninginnen.

De reistijd voor de bevruchtingsvolkjes wordt ingekort tot 1 dag, de zondag. Dit zal minder stressvol voor voor de bijen zijn.

De kastjes zullen pas in de avondstond worden geopend, wat naar verwachting tot minder vervliegen en zwermvorming zal leiden.

Tussen de kastjes zal een schotje worden geplaatst, dat tot 5 cm voor en achter de kastjes uitsteekt. Dit zal het mogelijk overlopen van bijen of koninginnen tegengaan.

De imker die aan beide perioden meedoet kan na afloop van de 1e perioden de volkjes op dezelfde dag halen en brengen.

Cursistendag op Schier (24 augustus 2016)

Nu de rust na de moerenoogst enigszins is teruggekeerd, is er voor het eerst een cursistendag op het bijenstation Schiermonnikoog georganiseerd. Op 20 augustus kregen zo'n 35 cursisten van verschillende basiscursussen uitleg over de teelt van Schiercarnica moeren en alles wat daarbij zoal komt kijken.

De cursisten werden in een vijftal groepjes verdeeld en konden roulerend kennisnemen van een vijftal activiteiten die van belang zijn bij de teelt van Schiercarnica moeren. De informatie werd gegeven door een aantal bestuursleden van de stichting Station voor Carnicateelt. Onderstand een korte impressie.

Klaas Sluiman gaf uitleg over de methode van de teelt van Schiercarnica moeren en de daarvoor gebruikte materialen.

Marie José Duchateau vertelde over belang van een bijenstation op een eiland, over de selectiekenmerken en over inteelt.

Jan Piet Frens liet zien hoe de cubitaalindex, die een maat is voor de raszuiverheid, wordt bepaald.

Gerrit Freije vertelde wat zoal bij het beheer van het station komt kijken en liet de zachtaardige Schiercarnica bijen zien.

Coby de Boer gaf de mensen een impressie van het bevruchtingsveld en liet één van de selectiekenmerken, bijen die de toplatten vrij laten, in de praktijk zien.

De reactie van de cursisten was erg positief en werd zeer leerzaam ervaren. Men heeft veel informatie gekregen over het teeltproces en het werk van de vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Het bestuur gaat kijken of in de toekomst hieraan een vervolg kan worden gegeven.

Nieuwe beheerder teelstation Schiermonnikoog (1 februari 2014)

Op 1 januari 2014 heeft Coby de Boer het beheer van het teeltstation Schiermonnikoog overgenomen van Gerrit Freije. Gerrit Freije blijft verantwoordelijk voor het bevruchtingsstation Vlieland.

Koninginnenoogst 2011 - artikel in WADDENmagazine 3 oktober 2011

Op zaterdag 16 juli 2011 was weer de jaarlijkse koninginnenoogst. Het WADDENmagazine was daarbij aanwezig en schreef hierover een stukje. Lees hier hun bijdrage.

DVD met opnamen van het teeltstation Schiermonnikoog 27 januari 2011

In de Dorpsbode van Schiermonnikoog van 1 januari 2011 staat een artikel over "Het leven van de carnicabij op Schiermonnikoog". Dat is tevens de titel van een DVD gemaakt door Jan Holwerda en Dick Kool. Lees hier verder in de dorpsbode op bladzijde 12.

Bevruchtingsstation Vlieland 28 decemberi 2010

U kunt uw eigen gekweekte koninginnen op Vlieland laten bevruchten door Schiercarnica darren. Op Vlieland staan darrenvolken met moeren van de Schierpopulatie. Klik hier voor nadere informatie over het programma.

Het invoeren van moeren 5 augustus 2008

In het maandblad Bijenhouden staat in het aprilnummer 2008 op de bladzijden 12 t/m 14 een interessant artikel over het invoeren van moeren geschreven door Hayo Velthuis.

Verslag bezoek Schiermonnikoog 5 augustus 2008

Verslag van werkbezoek op Schiermonnikoog door Tineke en Pim Brascamp zie link: http://www.bijenhouden.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8832 .

Bijen plukken op Schiermonnikoog 8 juni 2008

Voor het project binnen het vak evolutie, ecologie en populatiegenetica (van de studie biologie aan de Universiteit Utrecht) zijn wij op 30 mei 2008 met vijf studenten en Marie-José Duchateau naar Schiermonnikoog vertrokken. Ons project betrof namelijk de carnica-populatie van de Stichting Station voor Carnicateelt op het eiland Schiermonnikoog. Door middel van DNA-onderzoek hopen wij te bepalen hoe het staat met de mate van inteelt en met hoeveel darren een koningin heeft gepaard. Hiervoor hebben we van elk volk twee jonge werksters meegenomen (bepaling genetische variatie) en van volk 18 nog 48 extra jonge werksters (bepaling aantal vaderlijnen)(zie foto). Daarnaast moesten er van elk volk tweehonderd net uitkomende werksters verzameld worden voor een groot onderzoeksproject in Duitsland. Vooral dit laatste was een precies en langdurig werkje, maar hopelijk levert dit onderzoek ook resultaten op waardoor de carnica’s op Schiermonnikoog nog beter geteeld kunnen worden.

In het begin was het uiteraard even wennen aan al die zoemende bijen om je hoofd, maar we merkten al snel dat ze inderdaad zo zachtaardig zijn als ons was beloofd. Het was erg leuk en leerzaam om een weekend tussen deze beestjes door te brengen en bij ons volgende bezoek aan Schiermonnikoog komen we zeker nog een bezoekje aan de bijen brengen.

Marsha Reijgwart, Renée van Toor, Sven Teurlincx, André Vrancken en Dorien Hoek

Aanschaf van Carnica's vergemakkelijkt 12 april 2007

Door samenwerking tussen de Stichting Station voor Carnicateelt op Schiermonnikoog (SSvC) en de landelijke Vereniging van Carnica Imkers (VCI) is het voor imkers die over willen gaan op het imkeren met Carnica’s gemakkelijker geworden.

Op de gebruikelijke manier kan een koningin van Schiermonnikoog worden besteld en een mentor van de VCI levert het moerloos bijenvolkje waar deze koningin in wordt ondergebracht.

Als het verenigen van de Schierkoningin met het bijenvolkje van de VCI-mentor, onder supervisie van deze mentor gebeurt, dan kan zowel de SSvC als de VCI de garantie geven dat het een succesvol drieraams Carnicavolkje wordt dat tot hoofdvolk uit kan groeien.

De samenwerking geeft ook mensen die nog geen bijen houden de mogelijkheid om met zachtaardige bijen te gaan imkeren.

Lees verder (pdf) hoe het één en ander in zijn werk gaat.

Excursies

Het is voor belangstellenden mogelijk om op het station een rondleiding te krijgen, zodat u een goede indruk krijgt van het reilen en zeilen op het station. Uiteraard moet dat wel passen in het werkschema van de vele vrijwilligers. Neem daarom vooraf contact op met de secretaris van de stichting door een mail te zenden aan secretaris@schiercarnica.nl.