Stichting Station voor Carnicateelt

 

Home Nieuws Schiercarnica Het station Moeren bestellen Achtergrond info Links Contact

 

 

 

 

 

Bevruchtingsstation Vlieland

U kunt met behulp van het Bevruchtingsstation Vlieland uw eigen gekweekte koninginnen op Vlieland laten bevruchten. Ter beschikking staan darrenvolken geselecteerd uit het Beebreed bestand. De Koninginneteler is de Duitse teler Thomas Kalweit met moernummer DE 6.207.95.2018. De keuring van de moer volgens het Beebreed systeem; honingopbrengst 120, zachtaardigheid 125, raatvastheid 121, zwermtraagheid 115 en varroa-index 123. Totale teeltwaarde 129.

 

Programma 2021

Periode 1

- Aanvoer van de kastjes zondag 6 juni van 9.00 tot 13.00 uur.

- Afhalen van de kastjes zondag 20 juni vanaf 9.00 tot 13.00 uur.

Periode 2

- Aanvoer van de kastjes zondag 20 juni van 9.00 tot 13.00 uur

 -Afhalen van de kastjes zondag 4 juli van 11.00 uur tot 13.00uur.

 

Regels aanleveren EKW kastjes

Alle kastjes moeten onbebroede raat bezitten i.v.m. mogelijke verspreiding van ziekten. De kastjes moeten éénraats (EKW-standaard) zijn en zich in goede staat van onderhoud bevinden .

 

De aangeboden kastjes moeten darrenvrij worden aangeleverd. Kastjes met darren worden niet toegelaten. Voor de éénraatskastjes, standaard afmeting 240 x 58 x 240 mm (buitenmaat) zijn op het station schuthuisjes aanwezig.

 

De kastjes moeten duidelijk voorzien zijn van een bestelnummer, naam en telefoonnummer. Plaats dit bestelnummer op de EWK met een sticker of een stuk (schilders)tape. Niet op het glas plakken. Namen van voorgaande jaren afplakken zodat duidelijk zichtbaar is van welke imker de eenraats-kastjes zijn.

 

Een dringende aanbeveling is om bevruchtingskastjes van jonge werksters te voorzien en met koninginnen van tenminste 6 dagen oud aan te leveren.

 

U kunt met behulp van het Bevruchtingsstation Vlieland uw eigen gekweekte koninginnen, van het beste volk nageteeld, raszuiver laten bevruchten. Zo staat u zelf aan de basis van de kwaliteit (en zachtaardigheid) van uw bijenstand.

 

De vergoedingen

De vergoeding per EWK bedraagt € 7,50.

  

Aanmelden en voorwaarden

Aanmelden kan vanaf 1 januari tot 1 juni 2021 voor zover er plaatsruimte is. Per imker kunnen jaarlijks maximaal 6 bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Deze maatregel is genomen om zoveel mogelijk imkers te kunnen laten deelnemen. Klik hier voor aanmelding en betaling via de website. Opgaven worden in volgorde van binnenkomst genoteerd en "vol is vol".

 

Regelmatig komt het voor dat imkers zich wel aanmelden, maar bij de aanvoer van de kastjes niet komen opdagen. Dat is vooral vervelend voor de imkers die niet mee konden doen, omdat het maximale aantal kastjes was bereikt. Immers "vol is vol". Meldt u daarom af als u besluit toch niet deel te nemen. Bij tijdig afmelden, minimaal 4 dagen voor de inleverdatum, wordt het gestorte bedrag onder aftrek van € 5 administratiekosten teruggestort. Bij niet tijdige afmelding vindt er geen terugbetaling van het gestorte bedrag plaats. Dat geldt ook als bij aanvoer blijkt dat de kastjes niet aan de gestelde voorwaarden voldoen.

 

Door de deelname verplicht de inzender zich het aantal bevruchte koninginnen terug te melden.

 

Downloads en formulieren

Download hier de aanmeldingsvoorwaarden Bevruchtingsstation Vlieland.

 

Download hier de folder Carnica Bevruchtingsstation Vlieland.

 

Bent u een organisator of eventueel vereniging voor het gezamenlijk wegbrengen/ophalen van de transportkisten? Gelieve dan het formulier aanvoer EWK's te gebruiken bij het aanleveren van de transportkisten met EWK's. U kunt dit Exel bestand hier downloaden.

 

Download hier uw teeltkaart. Deze teeltkaart kunt u gebruiken voor het transport naar het Bevruchtingsstation Vlieland. Het formaat is geschikt om de kaart te bevestigen op een EWK.

 

Breng- en afhaaladres

De bevruchtingskastjes aanleveren en afhalen bij de familie van der Kolk, Rijpenderlaan 6 8748 CW te Witmarsum. Deze weg is gelegen langs de Harlingervaart. Het perceel het is ontsloten door een hoge houten brug. Het is geen officieel postadres. Naast het huis bevindt zich een molen. Raadpleeg voor het brengen en afhalen ook het coronaprotocol.

 

Contactadres

Beheerder Maarten Hoogeveen

Telefoon mobiel 06 44105189

E-mail: beheervlieland@schiercarnica.nl

 

Planning 2021 voor de imker

Periode Overlarven

Kastjes

bevolken

Kastjes

aanleveren

Kastjes

afhalen

1 19.05.2021 31.05.2021 06.06.2021 20.06.2021
2 02.06.2021 14.06.2021 20.06.2021 04.07.2021

 

 

 

Top